Oprecht

bloesem

Als iemand die ons dierbaar is overlijdt zijn er de traditionele manieren om afscheid te nemen. Steeds vaker echter voelen we de behoefte om dat afscheid een persoonlijke vorm te geven. Op een plek die bij ons past. En op een manier die degene waarvan we afscheid nemen typeert.

Wie was deze mens, die wij nu moeten missen? Als Oprecht ritueel begeleider sta ik daar samen met de nabestaanden uitgebreid bij stil. We zoeken naar een thema, een rode draad door het leven van deze persoon. Wat maakte hem of haar bijzonder? Welke karaktertrekken roepen een glimlach of mooie herinnering op? Samen 'schrijven' we zo gaandeweg het levensverhaal. En vaak dient zich dan tevens een passend symbool aan dat kan worden gebruikt tijdens de plechtigheid of dat als ritueel bij het afscheid wordt ingepast.

Gaandeweg komen we dan samen tot het vorm en inhoud geven aan de afscheidsdienst. En of u daarbij zelf het woord voert, of dat liever aan mij overlaat: u hebt de regie. Door op deze manier stil te staan bij het leven van uw dierbare en een passende vorm te geven aan het afscheid, zet u tevens de eerste stap naar een goede rouwverwerking.

Ook als u weet dat u binnenkort gaat sterven, sta ik ervoor open om samen met u het afscheid de vorm en inhoud te geven die u wenst en dat samen met u uit te werken. Of als u wilt dat (naast uw familie) iemand op de hoogte is van uw wensen na uw overlijden. Vaak geeft het rust om te weten dat de boodschap die u wilt meegeven ook daadwerkelijk tot zijn recht komt.